Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van deze website, of één van de aangeboden diensten door deze website. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden vermeld staan, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2: Dienstverlening: Huurwoning24 Ondernemingsnummer:
BE 0834.497.631
Brusselstraat 51 2018 Antwerpen beoogt met de website een internetportaalfunctie te vervullen. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid: Huurwoning24 heeft geen enkele controle over de kwaliteit, veiligheid en correctheid van de aanbieding. Bezoeker of klant vrijwaart Huurwoning24 voor schadeclaims, vorderingen en schade, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.

Artikel 4: Technische beperkingen Huurwoning24 zal, voor zover mogelijk, alle maatregelen treffen om de website correct te laten functioneren. Desondanks is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft prestatie, volledigheid, beschikbaarheid en inhoud van de aangeboden informatie. De bezoeker of klant vrijwaart Kamerdomein voor elke directe of indirecte schade die ontstaat door systeemuitval, in elke vorm.

Artikel 5: Betalingsmogelijkheden: Huurwoning24 maakt gebruik van betalen per online bankieren (iDeal).

Artikel 6a: Duur overeenkomst: bij eenmalige betaling van €14,99 , €29,95 of  €39,95
euro wordt er een overeenkomst aangegaan van 1 maand , 3 maanden of 6 maanden. De overeenkomst wordt na 1 maand, 3 maanden of 6 maanden automatisch gestopt. De teruggave van de inschrijfkosten geldt op het pakket van 6 maanden. Hiervoor dien je 6 maanden ingeschreven te staan en geen woning hebben gevonden via Huurwoning24. 


Artikel 6b: Annuleren overeenkomst: Het annuleren van een reeds afgenomen product is niet mogelijk. De bedenktijd zoals bepaald in de wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de aanschaf van producten via Huurwoning24. Bij een betaald account gaat het namelijk om een tijdsgebonden product. Deze is dus beperkt in tijd te gebruiken, vanaf het moment van aanschaf tot de termijn dat deze verloopt.

Artikel 7: Vrager en aanbieder: Huurwoning24 is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan Huurwoning24 dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers en/of de verhuurder, de juistheid van de gegevens. De diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Artikel 8: Personalia: Huurwoning24 is niet verantwoordelijk voor de actuele update van (persoonlijke) gegevens van de bij haar ingeschreven gebruikers. Hier zijn gebruikers zelf verantwoordelijk voor.
Correspondentie via Brusselstraat 51 2018 Antwerpen website wordt naar de bij Huurwoning24 opgegeven e-mailadressen gemaild. Correspondentie vindt per e-mail plaats. Huurwoning24 is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccuraat opgegeven e-mail van betreffende gebruiker.

Artikel 9: Klachten kunnen worden ingediend per e-mail naar info@huurwoning24.com. Huurwoning24 streeft ernaar om binnen twee werkdagen een reactie (per e-mail) te geven op de ingediende klacht. Huurwoning24 - info@huurwoning24.com,  ondernemingsnummer BE 0834.497.631) Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld in April  2021.